Menü Bezárás

ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

A MEB ALKUSZ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Örömmel értesítjük, hogy az Ön jelenlegi megbízott alkusz cége, a MEB Biztosítási Alkusz Kft. 2020. május 18-i dátummal fúzióra lépett az N-Alexander Biztosítási Alkusz Kft.-vel.
Az N-Alexander Biztosítási Alkusz Kft. 1993 óta működő biztosítási alkusz cég, mely elsők között lépett a biztosítási piacra és banki hitelezési vonalon is kiemelkedően szolgálja ki ügyfeleit. Az együttműködésünk célja szolgáltatásaink bővítése, informatikai hátterünk fejlesztése, amely ezáltal ügyfeleink teljeskörű biztosítási, hitelezési pénzügyi kiszolgálását nyújtja kimagasló színvonalon.

Hivatkozással a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: ,,Bit.”) 406/A. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségünkre, ezúton értesítjük, hogy a MEB Alkusz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 3. fsz. 1.; cégjegyzésszám: 04-09-013499, MNB engedélyszám: 214022581476, a továbbiakban ,,MEB Alkusz Kft.”) és az N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 64., II/2., cégjegyzésszám: 05-09-002610, MNB engedély száma: 204121403591) (a továbbiakban: ,,N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft.”) 2020. év május 13. napján állomány-átruházási megállapodást (a továbbiakban: ,,Megállapodás”) kötött, amelynek eredményeképpen az Ön biztosítási szerződéseit a jövőben az N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft. fogja kezelni (a továbbiakban: „Állomány-átruházás”).

A biztosításközvetítők feletti biztosításszakmai felügyeletet gyakorló Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: ,,MNB”) az Állomány-átruházás ellen nem emelt kifogást és  – a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 406/A. §-ban foglaltak alapján – tudomásul vette, hogy a MEB Alkusz Kft., mint Átruházó Alkusz a biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződései állományát egészben – a megbízási szerződésekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt, a megbízási szerződésekhez kötődő biztosítási szerződések feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2020. május 18-i hatállyal, a vonatkozó bejelentésben meghatározott feltételek szerint N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft.-re, mint az Átvevő Alkuszra átruházza.

Az Állomány-átruházás eredményeként a MEB Alkusz Kft.-t megillető jogok és terhelő kötelezettségek 2020. május 18-tól az N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft.-t jogosítják, illetve terhelik.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes kapcsolattartójának személyében nem következik be változás (tekintettel arra, hogy a MEB Alkusz Kft. Ön által is ismert kollégái az N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft.-nél folytatják tevékenységüket), így Önnek az Állomány-átruházással összefüggésben semmilyen feladata nincs.

Az N-Alexander Biztosítási Alkusz Kft. nevében örömmel üdvözöljük Önt Ügyfeleink között és biztosítjuk arról, hogy kollégáink a jövőben Önt és biztosítási szerződéseit ugyanolyan maximális szakértelemmel, fokozott figyelemmel és magas színvonalon fogják kiszolgálni az N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft.-nél is, mint korábban, annak érdekében, hogy biztosítási szerződései által fedezett értékei megkapják az őket megillető figyelmet és védelmet.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön és a MEB Alkusz Kft. között létrejött alkuszi megbízási szerződés rendelkezéseit az Állomány-átruházás nem érinti, mindazonáltal a Bit. 406/A. § (6) bekezdés értelmében Önnek jogában áll az alkuszi megbízási szerződést – annak eltérő rendelkezése vagy az alkuszi megbízási szerződés határozott tartama esetén is – a jelen értesítés kézhezvételének napjától számított 30 napon belül az N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos határidővel felmondani (kivéve, ha az Ön megbízási szerződése olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely szerint Ön a szerződésátruházáshoz előzetesen, korlátozás nélkül hozzájárult, illetve Ön nem tartotta fenn jogát a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására).

A Megállapodással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat további információkat:

weboldal:               www.n-alexander.hu
e-mail:                    mb@mbalkusz.hu
levelezési cím:        5600 Békéscsaba Munkácsy utca 3. fsz.1.

Kelt: Miskolc: 2020.05.18.

Szívélyes üdvözlettel és további sikeres együttműködésben bízva:

Pocsai Krisztina, MEB Alkusz Kft. – Ügyvezető

Mácsai Zsuzsanna, N-Alexander Biztosítási Alkusz Kft. – Ügyvezető


A levelet innen töltheti le.

A weboldalon, nem engedélyezett a másolás.